Wie we zijn

Onze missie en visie

Stichting Maryosa zet zich in voor een wereld waarin mensen zelfredzaam zijn en elkaar blijvend ondersteunen en motiveren.

Maryosa wil doordringen tot de kern van een probleem en samen met de doelgroep zoeken naar een oplossing. Op deze manier willen we hun zelfredzaamheid bevorderen. Onze doelgroep zijn jongeren en jongvolwassenen, met name in ontwikkelingslanden.

Onze doelen

Maryosa heeft tot doel het ondersteunen en bevorderen van ontwikkeling van talent van mensen in ontwikkelingslanden. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Ons verhaal

Maria Sybilla Rosa Palmen

Zo heette onze tante Rose voluit. Een mooie naam voor een mooi mens met mooie ideeën. Een intelligente vrouw, een idealist.

Goed onderwijs, talentontwikkeling, zorg voor elkaar, dat is wat zij belangrijk vond. Dit gedachtegoed wilde zij doorgeven, deze fakkel moest blijven branden als een heilig vuur.