Financiële gegevens

Stichting Maryosa heeft een ANBI-status.

Dit betekent dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN)

853037255

Afwezigheid winstdoelstelling

De stichting heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten uit activiteiten zullen ten goede komen aan haar doelstelling.

Bestemming liquidatiesaldo

Een eventueel positief liquidatiesaldo zal worden besteed ten behoeve van een ANBI met een soortgelijke doelstelling.