Doelstellingen

Maryosa heeft tot doel het ondersteunen en bevorderen van ontwikkeling van talent van mensen in ontwikkelingslanden. Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

Zoals beschreven in artikel 2, lid 1 van de statuten van de stichting:

De stichting heeft ten doel:

  • het ondersteunen en bevorderen van onderwijs, met name in ontwikkelingslanden, onder andere door aan te sluiten bij rechtspersonen of instellingen op religieuze grondslag en/of door aan te sluiten bij projecten in het algemeen, die onderwijs aanbieden dan wel werken aan de ontwikkeling en verbetering van onderwijs, en
  • het ondersteunen van natuurlijke personen, met name in ontwikkelingslanden, onder andere door geld, al dan niet in de vorm van een studiebeurs, beschikbaar te stellen voor een opleiding.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.